Krystyna Zamysłowska z Muzeum Kinematografii w Łodzi, fot Gumiński