Włodzimierz Niderhaus, Marcin Wrona, Marek Rudnicki, Tomasz Schuchardt, fot Gumiński