Gdynia Industry

Gdynia Industry to kompleksowy program działań skierowanych do przedstawicieli branży filmowej, mający na celu wspieranie rozwoju i autoregulacji branży audiowizualnej oraz sieciowanie jej z innymi branżami kreatywnymi. Odbywające się w ramach Gdynia Industry działania służą nie tylko mapowaniu problemów, ale przede wszystkim szukaniu rozwiązań systemowych, konsultacjom z podmiotami zewnętrznymi, wymianie doświadczeń z analogicznie działającymi podmiotami za granicą. Duży nacisk położony jest na stronę edukacyjną, rozumianą jako rozwój ekspercki podmiotów działających na rynku audiowizualnym, przyciąganie liderów i talentów, implementowanie dobrych rozwiązań, generowanie innowacji. W ten sposób Gdynia Industry, podejmując najistotniejsze aktualne tematy i problemy branży, poszukuje kreatywnych rozwiązań, sugeruje kierunki rozwoju oraz wyznacza trendy.

ZASADY WSTĘPU


W panelach i debatach każdy może wziąć udział. Osoby z akredytacją branża oraz gość mają pierwszeństwo.

Na spotkania networkingowe obowiązują zapisy lub zaproszenia. Szczegóły znajdą Państwo w opisach poszczególnych wydarzeń.

PROGRAM:


PODSUMOWANIA PANELI GDYNIA INDUSTRY: 


 

HARMONOGRAM: