Jurorzy

Jury II Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Jerzy Hoffman (przewodniczący) – reżyser
Sylwester Chęciński – reżyser
Stanisław Hebanowski – pisarz
Aleksander Jackiewicz – krytyk
Marian Kuszewski – dziennikarz
Janusz Kaczmarski – malarz
Bogusław Lambach – operator
Stanisław Mikulski – aktor
Jan Rybkowski – reżyser
Adam Walaciński – kompozytor
Mariusz Walter – realizator programów tv

Komisja selekcyjna
Henryk Zieliński (przewodniczący)
Tadeusz Chmielewski
Jacek Fuksiewicz
Stanisław Grzelecki
Bolesław Michałek

Komitet festiwalowy
Mieczysław Wojtczak (przewodniczący)
Jerzy Afanasjew
Jerzy Bajdor
Jacek Fuksiewicz
Stanisław Hebanowski
Gustaw Holoubek
Jerzy Kawalerowicz
Stanisław Lewandowski
Tadeusz Łomnicki
Jan Mariański
Czesław Petelski
Stanisław Różewicz
Włodzimierz Sak
Zbigniew Załuski
Henryk Zieliński