Awans

Ekranizacja głośnej powieści Edwarda Redlińskiego (za "Awans" i "Konopielkę" pisarz otrzymał w '75 roku nagrodę ministra kultury i sztuki), podejmującej próbę obnażania fałszu powszechnych stereotypów w widzeniu spraw współczesnej wsi. Na kanwie groteskowej historii radykalnych przeobrażeń "zabitej deskami" wioski, która zrazu przekształca się w komiksowo "nowoczesne" uzdrowisko, by potem zmienić się w równie nienaturalny żywy "skansen" siermiężnego prymitywu - film demistryfikuje obiegowe wyobrażenia o życiu dzisiejszej wsi, a zarazem przestrzega...
Awans

Ciąg dalszy nastąpi

Film obyczjowy o problematyce współczesnej. Bohaterami są młodzi ludzie szukający swego miejsca w życiu. Film nowelowy, debiut kinowy reżyserów Pawła Kędzierskiego i Zbigniewa Kamińskiego.
Ciąg dalszy nastąpi

Cień tamtej wiosny

Inżynier Jan pracuje i mieszka w jednym z dolnośląskich miasteczek. Przed trzydziestu laty wraz ze swoim przyjacielem i jego ojcem przyjechali tu jako pionierzy. Na skutek nieszczęśliwego wypadku nie spotkali się od tego czasu ani razu. Po wielu latach, gdy Jan biorący udział w telewizyjnej "Wielkiej Grze" zostaje rozpoznany, dochodzi do spotkania z ojcem przyjaciela. Odżywają wspomnienia, z których Jan dowiaduje się prawdy o zdarzeniach z tamtych lat.
Cień tamtej wiosny

Czerwone i białe

Adaptacja interesującej powieści Jana Pierzchały "Krzak gorejący", której akcja rozgrywa się na przestrzeni około pięćdziesięciu lat - od wybuchu I wojny światowej po okres nam współczesny. "Myślę, że po szeregu analiz nadszedł czas wymagający syntez - mówił reżyser. Od historii nie można odejść, wyrastamy z niej, ona tworzy naszą osobowość, poczucie związku z narodem i tradycją (...). Ów "krzak gorejący" z tytułu książki, to określenie postawy życiowej : bezkompromisowości, wrażliwości...
Czerwone i białe

Dom moich synów

Zbliżająca się do kresu swego życia kobieta, pragnie odświeżyć przerwane niegdyś "pójściem w świat" kontakty z synami. Używając pretekstu odwiedza swoich synów, starając się odpowiedzieć na pytanie: czy istnieje jeszcze coś takiego jak więź rodzinna, wspólne sprawy, resztki związków, które dawał rodzinny dom.
Dom moich synów

Grzech Antoniego Grudy

Oparty na motywach opowiadań Henryka Worcella, debiut kinowy znanego twórcy filmów telewizyjnych, obraz konfliktów i trudności pionierskiego okresu zagospodarowania ziem zachodnich, ukazany poprzez dzieje ciężko doświadczonej przez los rodziny, osiedlającej się w roku 1945 na wyzwolonych terenach. "Od dawna interesuje mnie wszystko, co złożyło się na współczesny rodowód naszego społeczeństwa - stwierdził reżyser - chciałem go jednak pokazać przede wszystkim poprzez życiorysy ludzi zwykłych, nie rejestrowanych w oficjalnych księgach bohaterów...
Grzech Antoniego Grudy

Koniec babiego lata

Do rodzinnej wsi przyjeżdża młody fotoreporter. Idąc szlakami swego dzieciństwa, odnawiając dawne chłopięce przyjaźnie, spotykając się z prawie zapomnianą rodziną uświadamia sobie dystans jaki dzieli świat "miejski" od "wiejskiego". Film oscyluje na pograniczu groteski co nadaje stawianym problemom grube, wyraziste rysy.
Koniec babiego lata

Koniec wakacji

Adaptacja popularnej - wielokrotnie wznawianej i tłumaczonej na kilka języków - książki Jana Usza-Domagalika, wyróżnionej w '74 roku wpisaniem na honorową listę Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawców Literatury Dziecięco-Młodzieżowej im. Andersena. Treścią filmu są przeżycia 14-letniego chłopca, który w wyniku splotu różnorodnych wydarzeń (pierwsza miłość, rozpad rodziny, konflikt z grupą chuliganiących wyrostków) przechodzi w ciągu kilku wakacyjnych tygodni swoistą "szkołę życia". To przyspieszone dojrzewanie przekształca chłopca z naiwnego dziecka, przeświadczonego o oczywistości...
Koniec wakacji