Jurorzy

Jury XI Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Janusz Majewski (przewodniczący)
Roman Boniecki
Zygmunt Kałużyński
Paweł Komorowski
Andrzej Kotkowski
Jerzy Kowalski
Jan Laskowski
Michał Misiorny
Wanda Neuman
Zbigniew Safjan
Jerzy Trunkwalter

Komisja selekcyjna
Janusz Zaporowski (przewodniczący)
Maciej Dalczyński
Zygmunt Janik
Andrzej Jurga
Ryszard Koniczek
Witold Lesiewicz
Jerzy Peltz

Komitet festiwalowy
Jerzy Bajdor (przewodniczący)
Jerzy Kawalerowicz (wiceprzewodniczący)
Stefan Milewski (wiceprzewodniczący)
Stanisław Stefańczyk (wiceprzewodniczący)
Jerzy Augustyński
Leon Bach
Roman Boniecki
Jerzy Domaradzki
Jerzy Hoffman
Zygmunt Janik
Tadeusz Jednorał
Ryszard Koniczek
Wiktoria Kusińska
Leszek Kwiatek
Jerzy Martyś
Walenty Milenuszkin
Marek Nowicki
Jerzy Peltz
Ryszard Pospieszyński
Kazimierz Rynkowski
Jerzy Schnborn
Anna Szałach
Jerzy Toeplitz
Janusz Zaorski
Barbara Sass-Zdort
Wojciech Zieliński
Mieczysław Waśkowski