Jurorzy

Jury XIII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Janusz Zaorski (przewodniczący)
Filip Bajon
Sylwester Chęciński
Andrzej Czałbowski
Czesława Dondziłło
Józef Hen
Jerzy Schonborn
Dorota Stalińska
Piotr Szulkin
Jerzy Toeplitz
Andrzej Żurowski

Komisja selekcyjna
Janusz Zaporowski (przewodniczący)
Mieczysław Jahoda
Zygmunt Janik
Wojciech Jędrkiewicz
Witold Lesiewicz
Jerzy Passendorfer
Wojciech Solarz

Komitet festiwalowy
Jerzy Bajdor (przewodniczący)
Leon Brancewicz (wiceprzewodniczący)
Jerzy Kawalerowicz (wiceprzewodniczący)
Jerzy Kowalski (wiceprzewodniczący)
Jan Kidawa-Błoński
Lucjan Bokiniec
Juliusz Burski
Andrzej Czałbowski
Feliks Falk
Jacek Grabowski
Zygmunt Janik
Andrzej Kraszewski
Wiktoria Kusińska
Janusz Majewski
Jerzy Martyś
Bolesław Michałek
Marek Nowicki
Zbigniew Pepliński
Jerzy Peltz
Ryszard Pospieszyński
Jerzy Rutowicz
Wiesław Saniewski
Jerzy Schonborn
Izydor Sobczak
Jerzy Toeplitz
Mieczysław Waśkowski
Janusz Zaporowski