Jurorzy

Jury XIV Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
W roku 1989 zrezygnowano z przeprowadzenia konkursu i powołania jury.

Komitet festiwalowy
Henryk Laskowski (przewodniczący)
Len Brancwicz (wiceprzewodniczący)
Jerzy Kawalerowicz (wiceprzewodniczący)
Jerzy Kowalski (wiceprzewodniczący)
Zbigniew Biernat
Jan Kidawa-Błoński
Lucjan Bokiniec
Zygmunt Brzeziński
Juliusz Burski
Marian Celejewski
Feliks Falk
Jacek Grabowski
Roman Gutek
Zygmunt Janik
Henryk Kluba
Mieczysław Kochanowski
Wiktor Krasowicki
Andrzej Kraszewski
Wiktoria Kusińska
Janusz Majewski
Jerzy Martyś
Bolesław Michałek
Zbigniew Pepliński
Jerzy Peltz
Wiesław Saniewski
Barbara Sass
Jerzy Maciej Siatkiewicz
Jerzy Szonborn
Mieczysław Waśkowski
Janusz Zaorski
Janusz Zaporowski
Adam Zawistowski