Laureaci

Laureaci

Wobec zachodzących przemian społeczno-politycznych w kraju, uznano, że dotychczasowa formuła festiwalu dopełniła się, wobec czego zrezygnowano z przeprowadzenia konkursu i powoływania jury. Konkurs zastąpił cykl pokazów w trzech sekcjach.

W roku 1989 przyznano jedynie nagrody pozaregulaminowe.


Małe Lwy Gdańskie

Karolina Czernicka za główną rolę w filmie „Męskie sprawy”, reżyseria: Jan Kidawa-Błoński

Nagroda widzów
„Przesłuchanie”, reżyseria: Ryszard Bugajski

Nagroda dziennikarzy
„Przesłuchanie”, reżyseria: Ryszard Bugajski

Nagroda Dziennikarzy Zagranicznych
„300 mil do nieba”, reżyseria: Maciej Dejczer

Nagroda Fundacji Kultury Polskiej
Krystyna Janda – za wybitne kreacje aktorskie w filmach, które przypomniały dramatyczne losy powojennych pokoleń Polaków

Nagroda Federacji DKF-ów
„300 mil do nieba”, reżyseria: Maciej Dejczer

Nagroda Muzeum Kinematografii w Łodzi
„Lawa. Opowieść o Dziadach Adama Mickiewicza”, reżyseria: Tadeusz Konwicki

Nagroda Wojewody Gdańskiego
Dla Tadeusza Konwickiego za „Lawę. Opowieść o Dziadach Adama Mickiewicza”
Dla Leszka Wosiewicza za „Kornblumenblau”
Dla Jacka Mikołajczaka za kreację aktorską w „Nocnym gościu”, reżyseria Stanisław Różewicz.

Nagroda Prezydenta Gdyni
Dla Waldemara Krzystka za „Ostatni prom”
Dla Krzysztofa Tchórzewskiego za „Stan wewnętrzny”

Nagroda Koła Młodych SFP
„Chce mi się wyć”, reżyseria: Jacek Skalski

Nagroda im Jerzego Laskowskiego przyznawana przez Zespoły Polskich Producentów Filmowych oraz Koło Kierowników Produkcji SFP
Piotr Dzięcioł