Jurorzy

Jury XV Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Witold Adamek
Ernest Bryll
Jan Englert
Feliks Falk
Andrzej Kołodyński
Maciej Pawlicki
Tadeusz Sobolewski
Edward Żebrowski

Komisja konkursowa
Andrzej Drawicz
Bogusław Drewniak
Statys Eidrigevicius
Adam Garbicz
Krzysztof Gierat
Maria Gołaszewska
Kazimierz Górki
Roman Gutek
Józef Hen
Maciej Iłowiecki
Stefan Kisielewski
Jerzy Koenig (członek)
Lucjan Kydrynski
Maria Malatyńska
Wojciech Mann
Rafał Marszałe
Magdalena Mikołajczak
Wojciech Młynarski
Stefan Morawski
Zofia Nasierowska
Agnieszka Osiecka
Andrzej Pągowski
Zdzisław Pietrasik
Piotr Radziszewski
Maciej Rosolak
Franciszek Ryszka
Jan Józef Szczepański
Małgorzata Szpakowska
Władysław Terlecki
Jerzy Toeplitz
Grażyna Torbicka
Marcin Wolski

Komitet festiwalowy
Julisz Burski (przewodniczący)
Józef Borzyszkowski (wiceprzewodniczący)
Lesław Bajer
Jan Kidawa-Błoński
Wojciech Bonisławski
Maciej Dejczer
Robert Gliński
Roman Gutek
Włodzimierz Haupe
Andrzej Kraszewski
Janusz Majewski
Jerzy Martyś
Jerzy Schonborn
Tadeusz Sobolewski
Mariusz Treliński
Leon Warencki
Janusz Zaorski
Janusz Zaporowski