Jurorzy

Jury XX Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Andrzej Wajda (przewodniczący)
Mariusz Front
Dorota Kędzierzawska
Teresa Budzisz-Krzyżanowska
Janusz Majewski
Andrzej Mularczyk
Zdzisław Pietrasik
Zbigniew Preisner
Allan Starski
Bolesław Sulik
Jerzy Wójcik

Komitet festiwalowy
Tadeusz Ścibor-Rylski (przewodniczący)
Mirosław Bork
Franciszka Cegielska
Jerzy Domaradzki
Krzysztof Gradowski
Wojciech Jerzy Has
Jerzy Hoffman
Jerzy Kawalerowicz
Jerzy Martyś
Bolesław Michałek
Janusz Morgenstern
Maciej Płażyński
Bolesław Sulik
Andrzej Wajda
Wiesław Walendziak
Krzysztof Zanussi

Dyrekcja festiwalu
Aleksander Dijakiewicz
Janusz Gojke
Józef Jabłonowski
Daniela Kosińska
Jerzy Matryś
Bolesław Michałek