Jurorzy

Jury XXII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Jerzy Kawalerowicz (przewodniczący)
Filip Bajon
Izabella Cywińska
Elżbieta Czyżewska
Paweł Huelle
Andrzej Kołodyński
Krzysztof Krauze
Stanisław Syrewicz
Jerzy Wójcik

Komitet festiwalowy
Tadeusz Ścibor-Rylski (przewodniczący)
Franciszka Cegielska
Janusz Daszczyński
Jan Dworak
Maciej Karpiński
Jerzy Kawalerowicz
Jerzy Martyś
Ryszard Miazek
Lew Rywin
Bolesław Sulik
Andrzej Wajda
Henryk Wojciechowski

Dyrekcja festiwalu
Aleksander Dijakiewicz
Janusz Gojke
Józef Jabłonowski
Jerzy Matryś
Maciej Karpiński
Daniela Kosińska