Jurorzy

Jury XXIV Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Tadeusz Chmielewski (przewodniczący)
Marek Łochwicki
Rafał Marszałek
Andrzej Mleczko
Jerzy Pilch
Jerzy Radziwiłowicz
Anna Romantowska
Stanisław Różewicz
Kurt Weber

Komitet festiwalowy
Tadeusz Ścibor-Rylski (przewodniczący)
Jacek Bromski
Jan Dworak
Jerzy Jednorowski
Jerzy Kawalerowicz
Janusz Kijowski
Robert Kwiatkowski
Lew Rywin
Wojciech Szczurek
Andrzej Wajda
Jan Zarębski
Zbigniew Żmigrodzki

Dyrekcja festiwalu
Maciej Karpiński
Ryszard Kirejczyk
Grzegorz Kobyłecki
Ryszard Rembiszewski