Jurorzy

Jury XXVII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Feliks Falk (przewodniczący)
Ewa Dałkowska
Sławomir Fabicki
Robert Gliński
Cezary Harasimowicz
Andrzej Jaroszewicz
Maria Kornatowska

Jury Konkursu Kina Niezależnego
Jacek Borcuch (przewodniczący)
Filip Borowik
Krzysztof Kornacki
Bartosz Libuda
Agnieszka Szeffel