Jurorzy

Jury Konkursu Głównego
Feliks Falk (przewodniczący)
Anna Kazejak-Dawid
Dorota Kolak
Grzegorz Kędzierski
Grzegorz Łoszewski
Jan Kanty Pawluśkiewicz

Jury Konkursu Kina Niezależnego
Janusz Kijowski (przewodniczący)
Rafał Buks
Bogumił Godfrejów
Jan Komasa
Maciej Migas