Jurorzy

Jury Konkursu Głównego
Robert Gliński(przewodniczący)
Janusz Anderman
Rudolf Biermann
Ryszard Horowitz
Sławomir Idziak
Edward Pałłasz
Ewa Różewicz
Dorota Segda
Jerzy Zieliński

Jury Konkursu Kina Niezależnego oraz Konkursu Młodego Kina
Sławomir Fabicki (przewodniczący)
Kaja Błachowicz
Jowita Budnik
Bodo Kox
Rafał Listopad