Jurorzy

Jury Konkursu Głównego
Krzysztof Krauze (przewodniczący)
Ewa Braun
Bogdan Dziworski
Zbigniew Hołdys
Andrzej Jakimowski
Dominika Ostałowska
Anda Rottenberg

Jury Konkursu Kina Niezależnego oraz Konkursu Młodego Kina
Janusz Zaorski (przewodniczący)
Maciej Buchwald
Piotr Marecki
Wojciech Mecwaldowski
Magdalena Schejbal