Laureaci

Laureaci

Wielka Nagroda Festiwalu „Złote Lwy”
„Zawrócony”, reżyseria: Kazimierz Kutz

Nagroda Specjalna Jury
„Spis cudzołożnic”, reżyseria: Jerzy Stuhr
„Wrony”, reżyseria: Dorota Kędzierzawska

Honorowe Wyróżnienie Jury

„Śmierć jak kromka chleba”, reżyseria: Kazimierz Kutz

Nagrody indywidualne
reżyseria: Jan Jakub Kolski – „Cudowne miejsce”
dialogi: Jerzy Pilch i Jerzy Stuhr – „Spis cudzołożnic”
najlepszy debiut reżyserski: Michał Rosa – „Gorący czwartek”
pierwszoplanowa rola kobieca:
Grażyna Błęcka-Kolska – „Cudowne miejsce”
Stanisława Celińska – „Spis cudzołożnic”
pierwszoplanowa rola męska: Zbigniew Zamachowski – „Zawrócony”
drugoplanowa rola męska: Krzysztof Majchrzak – „Cudowne miejsce”
zdjęcia: Tomasz Wert – „Podróż na Wschód”
scenografia: Tadeusz Kosarewicz – „Cudowne miejsce”
muzyka:
Mateusz Pospieszalski – „Gorący czwartek”
Jan Kanty-Pawluśkiewicz – „Zawrócony”
montaż: Wanda Zeman – „Psy 2. Ostatnia krew”
nagroda za współtworzenie kształtu plastycznego filmu „Cudowne miejsce”:
Beata Olszewska – kostiumy
Tadeusz Kosarewicz – dekoracja wnętrz
Michał Hrisulidis – rzeźby
Mirosława Wojtczak – charakteryzacja

Nagroda Miasta Gdyni
„Śmierć jak kromka chleba”, reżyseria: Kazimierz Kutz

Nagroda Przewodniczącego Komitetu Kinematografii dla producenta roku
Lew Rywin

Nagroda Dziennikarzy
„Wrony”, reżyseria: Dorota Kędzierzawska

Złoty Klakier – Nagroda Radia Gdańsk dla najdłużej oklaskiwanego filmu
„Wrony”, reżyseria: Dorota Kędzierzawska

Nagroda Video Studio Gdańsk
Dorota Segda – „Faustyna”

Nagroda Fundacji Kultury Polskiej

Damian Lubas, Grzegorz Lempa, Daniel Nowak – „Gorący czwartek”

Nagroda Komitetu Kinematografii dla firmy, która wyprodukowała najwięcej filmów

Visa Film (prezes Janusz Dorosiewicz)

Nagroda dystrybutorów dla najbardziej kasowego aktora

Bogusław Linda

Don Kichot – Nagroda Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych 

„Wrony”, reż. Dorota Kędzierzawska

Nagroda Komisji Krajowej „Solidarność”

„Śmierć jak kromka chleba”, reż. Kazimierz Kutz

Nagroda „Non Stop Servis”

Arthur Reinhart – „Wrony”

Nagroda 100° Fahrenheita 

Karolina Ostrożna i Katarzyna Szczepanik – „Wrony”