14. Nagrody PISF rozdane

14. Nagrody PISF rozdane

 

Znamy laureatów Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w siedmiu kategoriach: Animacja kultury filmowej, Innowacja lub rozwiązanie technologiczne, Krytyka filmowa, Książka o tematyce filmowej, Dystrybucja polskiego filmu, Debiut roku i Plakat filmowy. Statuetki zostały wręczone podczas uroczystej gali, która odbyła się 14 września br. podczas 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Animacja kultury filmowej:

• Podkarpacki Szlak Filmowy
• Plebiscyt „Śląska Lokacja Filmowa”
• Plenery Film Spring Open
• Działalność Warszawskiej Szkoły Filmowej
• Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE

Nagrodę w tej kategorii wręczył Dyrektor PISF Radosław Śmigulski.

Innowacja lub rozwiązanie technologiczne:

• Platforma streamingowa 35mm.online
• Laboratorium Narracji Wizualnych

Nagroda do zwycięzców powędrowała z rąk Ewy Piaskowskiej.

Krytyka filmowa:

• Diana Dąbrowska
• Łukasz Muszyński
• Michał Oleszczyk

Statuetkę laureatce wręczyła Agata Szymańska.

Książka o tematyce filmowej:

• „KIEŚLOWSKI. Od Bez końca do końca” autorstwa Krzysztofa Piesiewicza i Mikołaja Jazdona
• „Kinematograf o sobie. Autotematyzm w polskim filmie fabularnym” autorstwa Pawła Bilińskiego
• „Przerwane emancypacje. Polityka ekscesu w kinie polskim lat 1968-1982” autorstwa Sebastiana Jagielskiego

To Lena Góra była tą osobą, która wręczyła statuetkę w tej kategorii.

Dystrybucja polskiego filmu:

• Dystrybucja filmu „Zabij to i wyjedź z tego miasta”
• Dystrybucja filmu „Obłoki śmierci – Bolimów 1915”

Twórcy filmu zostali uhonorowani statuetką, którą wręczył Rafał Zawierucha.

Debiut roku:

• Film dokumentalny „Bezkrwawa rewolucja. Krótka historia internetu w Polsce”
• Zespół Edukatorów Filmowych

Nagrodzeni w tej kategorii statuetkę odebrali z rąk Jakuba Gierszała.

Plakat filmowy:

• „Teściowie” autorstwa Maksa Bereskiego (©Plakiat)
• „Ucieczka na srebrny glob” autorstwa Maksa Bereskiego (© Plakiat)
• „Fucking Bornholm” autorstwa Bartosza Kosowskiego

Statuetkę w tej kategorii wręczył zwycięzcy Andrzej Pągowski.

Nagrody PISF

Nagrody PISF są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej, doceniającym pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. To jedyne polskie odznaczenia, których celem jest wyróżnienie szczególnych osiągnięć wspierających rozwój polskiej kinematografii, promujących jej dorobek, ułatwiających społeczeństwu dostęp do polskiej twórczości filmowej.

Nagrody przyznawane są od 2008 roku. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą i inne podmioty oraz osoby działające w sektorze kultury. Nominowanych w tym roku wskazała Kapituła w składzie: dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski, kierowniczka Działu Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji Aleksandra Świerczewska, historyczka sztuki i kuratorka Hanna Wróblewska, producentka filmowa Aneta Hickinbotham, historyk i dziennikarz Piotr Zaremba, publicysta Wiesław Kot oraz krytyk filmowy i publicysta tygodnika „Polityka” Janusz Wróblewski.