75 LAT PATRZYMY NA ŚWIAT. Jubileusz Szkoły Filmowej w Łodzi

75 LAT PATRZYMY NA ŚWIAT. Jubileusz Szkoły Filmowej w Łodzi

Absolwentki i absolwenci Szkoły Filmowej w Łodzi tworzyli i wciąż tworzą polską kinematografię. Wypełniają swoimi nazwi­skami napisy końcowe polskich i zagranicznych filmów, otrzymu­ją laury, nagrody, honory festiwali i konkursów na całym świecie.

Wśród twórczyń i twórców wszystkich szesnastu filmów w Kon­kursie Głównym 48. FPFF w Gdyni liczna reprezentacja na­szych absolwentek i absolwentów oraz wykładowców, w tym: jedenaścioro reżyserek i reżyserów, siedmioro scenarzystek i scenarzystów, szesnastu autorów zdjęć, dziesięcioro monta­żystek i montażystów, dziesięcioro kierowniczek i kierowników produkcji, siedmioro producentek i producentów oraz czter­naścioro aktorek i aktorów w wiodących rolach.

Wśród twórczyń i twórców czterech filmów w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych jest ośmioro naszych absolwentek i absol­wentów, w tym: scenarzysta i reżyser, montażystka, montażysta, kierowniczka produkcji i producentka oraz aktorki i aktor.

Wśród wszystkich dwudziestu pięciu filmów w Konkursie Fil­mów Krótkometrażowych jest dziewięć filmów stworzonych przez nasze studentki i studentów, wyprodukowanych przez Szkołę Filmową w Łodzi.

Szkoła Filmowa w Łodzi to nie tylko adres przy Targowej, ale genius loci – suma przeżyć, myśli, emocji, idei, marzeń, twór­czych zmagań, towarzyszących im lęków i radości, wzlotów i upadków ludzi, którzy przez lata byli i nadal są częścią Szkoły. Marzymy o tym, żeby z okazji jubileuszu tego ducha przywołać!

Świętujemy, wspominamy, oglądamy, spotykamy się i wciąż, nieustannie PATRZYMY NA ŚWIAT. Popatrz z nami!

Zapraszamy na urodziny Szkoły Filmowej w Łodzi podczas 48. FPFF w Gdyni!

WSTĘP NA ZAPROSZENIA.

16:00, czwartek 21.09, Hotel Mercure, Sala Tango