Szkolenia PISF

Szkolenia PISF

 

WTOREK, 19.09

14:00-15:30 „Jak złożyć wniosek do PISF o dofinansowanie filmu fabularnego”?

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

Prezentacja z zakresu co jest celem Priorytetu VI  -Produkcja filmów fabularnych pełnometrażowych-mikrobudżetowych. Omówienie definicji debiutanta, kim jest beneficjent, charakterystyka przedsięwzięcia, wkład własny producenta, wkład rzeczowy producenta , obowiązki wnioskodawcy, harmonogram aplikowania, tryb naboru, lista załączników, zawarcie umowy, harmonogram wypłacanych rat. Podczas prezentacji zostaną omówione zasady aplikowania do priorytetu II. Produkcja filmów fabularnych na przykładzie wniosku.

 

15:30-17:00 „Rozliczenie dotacji PISF zgodnie z Programami Operacyjnymi Produkcja Filmowa. Kontrola wykonania umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu produkcji filmowej”

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

Prezentacja z zakresu rozliczania dotacji PISF zgodnie z Programami Operacyjnymi Produkcja Filmowa oraz kontroli wykonania umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu produkcji filmowej. Podczas prezentacji zostaną omówione podstawy prawne i zasady rozliczania dotacji PISF, koszty kwalifikowane, instrukcja wypełniania formularza raportu wraz z wykazem załączników do raportu. Ponadto przedstawione zostaną zasady kontroli wykonania umowy dotacji.

 

 

ŚRODA, 20.09

13:00 -14:00 „30% CASH REBATE – JAK SKUTECZNIE I SPRAWNIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK
O WSPARCIE FINANSOWE w ramach tzw. ZACHĘT”

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

 W trakcie spotkania pracownicy PISF przedstawią zasady składania wniosków o wsparcie finansowe w programie tzw. Zachęt, a także omówią najczęstsze błędy popełniane przez Wnioskodawców.

 

14:00-15:00 „30% CASH REBATE JAK POPRAWNIE ROZLICZYĆ PROJEKT ZE WSPARCIEM FINANSOWYM W ramach tzw. ZACHĘT”

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

Spotkanie poświęcone procedurze rozliczenia projektów w ramach programu tzw. Zachęt. Pracownicy PISF przedstawią zasady raportowania oraz omówią najczęstsze błędy popełniane przez Beneficjentów.

 

15:00-16:00 „Recoupment plan”

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

 Omówienie recoupment planu czyli planu podziału wpływów z eksploatacji utworu audiowizualnego
z uwzględnieniem zachęt i dotacji PISF.

 

Szkolenia PISF / Sala Europa Hotel  Mercure