Zmieniające się modele biznesowe rynku filmowego. Czego nauczyła nas pandemia?

24 września | 10:00 - 13:00
Zmieniające się modele biznesowe rynku filmowego. Czego nauczyła nas pandemia?

W ramach wydarzenia omówione zostaną zachodzące w ostatnim czasie, zdominowanym przez bezprecedensowe doświadczenie pandemii, zmiany w funkcjonowaniu branży filmowej. Będzie zatem mowa o sposobach finansowania i rozpowszechniania filmów, nowych modelach produkcyjno-dystrybucyjnych, roli i przyszłości kin, a także zagrożeniach, z którymi mierzy się branża oraz prognozach na przyszłość. 

Debata przywoła konkretne doświadczenia pandemiczne – omówione zostaną przykłady filmów, których produkcja i  dystrybucja przypadła na czas pandemii, a także związane z nią obostrzenia ograniczające rynek filmowy.

Wydarzenie zakończy prezentacja firmy Black Photon – partnera wydarzenia.

Partnerzy wydarzenia: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Black Photon, Polska Gildia Producentów, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych

 

Program wydarzenia:

 

10.00-11.25 Finansowanie w postpandemii – wnioski, prognozy.

Paneliści: Radosław Śmigulski (PISF), Małgorzata Szczepkowska-Kalemba (PISF), Alicja Grawon-Jaksik (KIPA), Anna Limbach-Uryn (Kino Świat), Izabela Łopuch (HBO), Robert Kijak (Next Film)

 

11.25-11.40 przerwa kawowa

 

11.40-13.00 Doświadczenia czasu pandemii – case studies.

Paneliści: Leszek Bodzak (Aurum Film), Mariusz Włodarski (Lava Films), Tomasz Jagiełło (Helios SA), Mariusz Spisz (Multikino SA), Maciej Ostatek (Fundacja Raban), Joanna Szymańska (Shipsboy), Marta Szarzyńska (Kinhouse Studio), Stanisław Zaborowski (Silver Frame)

 

Miejsce wydarzenia: Hotel Mercure Gdynia Centrum, Sala Omega