MIKROBUDŻETY

14 września | 15:00 - 17:00

sala Europa, hotel Mercure Gdynia

MIKROBUDŻETY

Filmowe “Mikrobudżety” zdążyły zadomowić się już wśród festiwalowych sekcji, coraz więcej twórców ma też doświadczenie w pracy nad tą formą filmową. „Mikrobudżet” to jednak wciąż stosunkowo nowe pojęcie, a z roku na rok kolejne realizacje, spotkania i rozmowy przynoszą zmiany i ulepszenia w tej kategorii. Wychodząc naprzeciw postulatom zgłaszanym przez młodych, Gdynia Industry zaprasza na spotkanie z producentami i twórcami mikrobudżetowych produkcji, podczas którego doświadczeni koledzy będą dzielić się z zainteresowanymi tą formą filmową swoim doświadczeniem z pracy nad mikrobudżetami.

Porozmawiamy o specyfice filmowego mikrobudżetu, szansach i ograniczeniach tej formy. Podczas dyskusji będzie mowa o tym, jak wygląda praca producenta w obliczu ograniczonych środków, jakie są (a może jakie powinny być?) wytyczne i procedury ubiegania się o finansowanie produkcji mikrobudżetów. Podczas spotkania omawiany będzie sam proces produkcji filmu, ale także kwestia promocji, w tym międzynarodowej promocji mikrobudżetu, a także jego rozpowszechniania. 

Partnerami spotkania jest Polski Instytut Sztuki Filmowej, który w 2016 roku wprowadził program finansowania filmów mikrobudżetowych w Polsce oraz Sekcja Młodych Producentów KIPA, która walczyła o jego wprowadzenie i na co dzień działa na rzecz młodego pokolenia polskich producentów i twórców filmowych.

Paneliści: Marta Habior, Dawid Nickel, Michał Broniszewski, Jakub Mróz, Izabela Igel, przedstawiciel PISF