Wręczenie nagród PISF

21 września | 21:00 - 22:30
Wręczenie nagród PISF

Wręczenie nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej odbędzie się w Teatrze Muzycznym na Scenie Nowej.

 

Laureaci zostaną nagrodzeni w dziewięciu kategoriach: kino, wydarzenie filmowe, promocja polskiego kina za granicą, krytyka filmowa, książka o tematyce filmowej, edukacja filmowa, Dyskusyjny Klub Filmowy, dystrybucja polskiego filmu i plakat filmowy.

Ostateczne nominacje zostały zatwierdzone 30 sierpnia br. przez kapitułę w składzie: dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski, kierowniczka Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych Małgorzata Szczepkowska-Kalemba, krytyk filmowy i publicysta Łukasz Adamski, dyrektor Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki Hanna Wróblewska, historyk i dziennikarz Piotr Zaremba, redaktor naczelna wydawnictwa Osnova Izabela Bartosz oraz krytyk filmowy i publicysta tygodnika „Polityka” Janusz Wróblewski.

Kino:

 • Kino Nowe Horyzonty we Wrocławiu
 • Kino Muza we Włoszczowie
 • Kino Pod Baranami w Krakowie

Wydarzenie filmowe:

 • Wystawa Wajda w Muzeum Narodowym w Krakowie
 • Octopus Film Festival 2020
 • Mojeekino – wirtualne sale kin studyjnych

Promocja polskiego kina za granicą:

 • Aurum Film i New Europe Film Sales – kampania oscarowa filmu „Boże Ciało” w reż. Jana Komasy
 • Polish Docs PRO 2019 i 2020
 • Dyskusyjny Klub Filmowy „PLEOGRAF” w Łucku

Krytyka filmowa: 

 • Diana Dąbrowska
 • Błażej Hrapkowicz
 • Łukasz Knap

Książka o tematyce filmowej:

 •  „Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej” autorstwa Michała Piepiórki
 •  „1000 filmów, które tworzą historię kina” autorstwa Piotra Kletowskiego
 • „Dystrybucja Filmowa. Od kina do streamingu” autorstwa Anny Wróblewskiej i Sławomira Rogowskiego

Edukacja filmowa:

 • Plenery Film Spring Open (Fundacja Film Spring Open)
 • Podcast Spoiler Master, prowadzony przez Michała Oleszczyka
 • Wystawa WAJDA w Muzeum Narodowym w Krakowie

Dystrybucja polskiego filmu:

 • Festiwal Filmów Polskich WISŁA w Rosji (Fundacja Wspieram)
 • Dystrybucja filmu „Skandal. Ewenement Molesty” (Best Film CO)

Dyskusyjny Klub Filmowy:

 • Dyskusyjny Klub Filmowy „Niespodzianka” (Pałac Młodzieży w Bydgoszczy)
 • Dyskusyjny Klub Filmowy „Kropka” (Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie)
 • Klub Filmowy „Ambasada” (Polskie Forum Edukacji Europejskiej we współpracy z Kinem Kosmos)

Plakat filmowy:

 • „Zabij to i wyjedź z tego miasta” autorstwa Krzysztofa Iwańskiego
 • „Prime Time” autorstwa Krzysztofa Iwańskiego
 • „Skandal. Ewenement Molesty” autorstwa Kuby Bogackiego, Krzysztofa Seyfrieda i Aleksandra Znosko

Nagrody PISF

Nagrody PISF są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej, doceniającym pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. To jedyne polskie odznaczenia, których celem jest wyróżnienie szczególnych osiągnięć wspierających rozwój polskiej kinematografii, promujących jej dorobek, ułatwiających społeczeństwu dostęp do polskiej twórczości filmowej.

Nagrody przyznawane są od 2008 roku. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą i inne podmioty oraz osoby działające w sektorze kultury.