Wydarzenie branżowe: Gdynia Industry na 47. FPFF

Wydarzenie branżowe: Gdynia Industry na 47. FPFF

 

Gdynia Industry to kompleksowy program działań skierowanych do przedstawicieli branży filmowej, mający na celu wspieranie rozwoju i autoregulacji branży audiowizualnej oraz sieciowanie jej z innymi branżami kreatywnymi. Odbywające się w ramach Gdynia Industry działania, służą nie tylko mapowaniu problemów, ale przede wszystkim szukaniu rozwiązań systemowych, konsultacjom interesariuszy z podmiotami zewnętrznymi i wymianie doświadczeń z analogicznymi podmiotami działającymi za granicą. Duży nacisk położony jest na stronę edukacyjną, rozumianą jako rozwój ekspercki podmiotów działających na rynku audiowizualnym, przyciąganie liderów i talentów, implementowanie dobrych rozwiązań, generowanie innowacji. W ten sposób Gdynia Industry, podejmując najistotniejsze aktualne tematy i problemy branży, poszukuje kreatywnych rozwiązań, sugeruje kierunki rozwoju oraz wyznacza trendy. Tegoroczny program podzielony jest na trzy części – panele i debaty, networking oraz podcasty

Pełen program Gdynia Industry dostępny jest na stronie: www.festiwalgdynia.pl/gdyniaindustry/

 

PANELE I DEBATY 

CASTING JAKO ZŁOŻONY I TWÓRCZY PROCES NA DRODZE BUDOWANIA KLIMATU I CHARAKTERU DZIEŁA FILMOWEGO.

Gdynia Industry rozpoczniemy panelem poświęconym castingowi. Wspólnie z reżyserkami i reżyserami castingu, przedstawicielami branży oraz portalem e-TALENTA pochylimy się nad wyzwaniami, jakie stawia casting – twórczy element każdej produkcji. 

KONFERENCJA PLANET PLACEMENT. NEED FOR CONTENT ON SUSTAINABLITY VS SUSTAINABLE PRODUCTION  

Czym jest Planet Placement? W obliczu obecnego stanu środowiska naturalnego, temat robi się coraz bardziej palący. Dlatego kolejny już raz zastanowimy się, co branża filmowa może zmienić na lepsze w zakresie ekologii. Podczas Gdynia Industry spotkamy się z ekspertami ds. greenfilmingu i wspólnie będziemy szukać przyjaznych planecie rozwiązań do zastosowania zarówno w produkcji filmowej, jak i w organizacji festiwali. Partnerami wydarzenia są Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej, Creative Europe Desk Polska, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych oraz Film dla Klimatu. 

MIKROBUDŻETY 

Filmowe mikrobudżety kolejny już rok obecne są w festiwalowym programie, coraz więcej twórców ma też doświadczenie w pracy nad tą formą filmową. I choć z roku na rok realizowane są kolejne projekty, “mikrobudżet” to wciąż stosunkowo nowe pojęcie. Wychodząc naprzeciw postulatom zgłaszanym przez młodych filmowców, Gdynia Industry zaprasza na spotkanie z producentami i doświadczonymi twórcami mikrobudżetowych produkcji, podczas którego goście podzielą się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami. Partnerami spotkania są: Polski Instytut Sztuki Filmowej, który w 2016 roku wprowadził program finansowania filmów mikrobudżetowych w Polsce oraz Sekcja Młodych Producentów KIPA, która walczyła o jego wprowadzenie i na co dzień działa na rzecz młodego pokolenia polskich producentów i twórców filmowych.

REGULACJE RYNKU PRACY W BRANŻY AUDIOWIZUALNEJ 

W ostatnich latach coraz częściej i wyraźniej poruszane są tematy warunków pracy w sektorze audiowizualnym. Pojawiły się postulaty wprowadzenia 11 godzinnego dnia pracy, powołano nowe związki zawodowe, powstały kolejne gildie twórców, a środowisko nieustannie dąży do samoregulacji. Dzięki obecności przedstawicieli wszystkich najważniejszych pionów produkcyjnych, FPFF stał się naturalnym miejscem do działań lobbingowych i kontynuowania rozmów na temat koniecznych do wypracowania zmian . Podczas tej dyskusji nazwane zostaną problemy, których rozwiązanie mają przynieść proponowane zmiany, omówione będą możliwe do implementacji rozwiązania, w tym dobre praktyki z innych rynków europejskich, stworzona zostanie lista postulatów oraz celów do osiągnięcia w perspektywie rocznej i pięcioletniej. Dyskutowane będą też niezbędne zmiany w pracy na planie filmowym w kontekście macierzyństwa i tacierzyństwa. Partnerami wydarzenia są Polski Instytut Sztuki Filmowej, Polska Gildia Producentów, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Stowarzyszenie Kobiet Filmowców, Gildia Reżyserów Polskich, Związek Zawodowy Filmowców.

SCENARZYSTA – DROGA DO ZAWODU, DROGA DO SUKCESU. PROBLEMY DEBIUTU SCENARIUSZOWEGO W POLSCE.

Kolejny panel poświęcony będzie debiutowi scenariuszowemu. W trakcie dyskusji porozmawiamy o problemach, z którymi mierzą się adepci zawodu scenarzysty, a które – jak się często okazuje – są uniwersalne dla całego scenariuszowego środowiska, niezależnie od stażu. Zastanowimy się nad specyfiką zawodu (długi proces twórczy, niewymagane uprawnienia), bieżącymi problemami (niedofinansowanie, brak wsparcia instytucjonalnego) oraz postulatami, które mogą wpłynąć na zmianę sytuacji (ustalenie stawki minimalnej, podniesienie rangi scenarzysty wśród twórców, regulacje umów, wsparcie PISF). Przyjrzymy się roli Gildii Scenarzystów Polskich oraz możliwościom współpracy Katedry Scenariopisarstwa i Wydziału Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. 

EUROPEJSKA PRODUKCJA NIEZALEŻNA NA ROZDROŻU. DEBATA O PRZYSZŁOŚCI RYNKU AUDIOWIZUALNEGO.

Rynek filmowy zmienia się tak dynamicznie, że dotychczasowe modele produkcji oraz dystrybucji filmów są dziś nieporównywalne z tymi sprzed 3 lat. Nie bez znaczenia pozostaje popandemiczna rzeczywistość i ogólna sytuacja ekonomiczna w Europie, związana m.in. z działaniami wojennymi w Ukrainie. Niezależni producenci stają przed coraz większymi wyzwaniami, a instytuty filmowe adaptują się do nowego układu sił. W ramach wydarzenia omówimy najważniejsze zmiany zachodzące na rynku filmowym nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie. Wraz z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych zaprosiliśmy do rozmowy przedstawicieli rynku polskiego oraz członków CEPI European Audiovisual Production. Zastanowimy się nad możliwymi strategiami rozwoju i zachowania niezależności przez lokalnych producentów. Będzie to również okazja do dyskusji o zmianie modelu wsparcia publicznego dla europejskich produkcji. 

W ramach tegorocznego Gdynia Industry nie zabraknie dobrze znanego już spotkania z cyklu “Twarzą w twarz” – z Dyrektorem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosławem Śmigulskim. oraz corocznego Forum Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Debaty Podsumowującej Festiwal. 

 

NETWORKING

Na FPFF w Gdyni obecni są przedstawiciele wszystkich najważniejszych pionów produkcyjnych, ale też osoby reprezentujące firmy dystrybucyjne, platformy streamingowe, festiwale czy fundusze regionalne. Przez cały tydzień zapraszamy na serię spotkań branżowych, dających możliwość sieciowania z najważniejszymi ekspertami branży filmowej. 

Wydarzenia skierowane przede wszystkim do młodych twórców i producentów to spotkania “1 na 1”, czyli cykl indywidualnych spotkań z kluczowymi osobami z branży filmowej oraz “Branża bez tajemnic. Lunch producencki”, podczas którego starsi, bardziej doświadczeni producenci filmowi będą się dzielić z młodszymi kolegami doświadczeniem na wybranych polach działania w branży filmowej. Każdy temat omawiany będzie przy oddzielnym stoliku, w kameralnym gronie. Rozmowy toczyć się będą równolegle podczas wspólnego lunchu.

Zapisy na oba wydarzenia odbywają się online od 5 września przez formularz dostępny na stronie www.festiwalgdynia.pl/gdyniaindustry/

Z kolei Audioteka i StoryLab.pro zapraszają podczas festiwalu na dobrą kawę, pożywne śniadanie i możliwość nawiązania nowych znajomości w branży scenopisarskiej. Podczas spotkania przeprowadzimy grę networkingową, przedstawimy pokrótce, jak w praktyce podchodzimy do hasła „dobrze opowiedziane historie” oraz chętnie poznamy wszystkich, którzy mają ochotę sprawdzić się w tworzeniu produkcji i superprodukcji audio. Śniadanie poprowadzą: Arkadiusz Seidler (CEO Audioteki), Aleksandra Dąbrowska (Head of Production Audioteki) oraz Agnieszka Kruk i Andrzej Gorgoń ze StoryLab.pro. Spotkanie odbędzie się w ramach autorskiego programu „Usłysz kulturę”, który wspiera m.in. scenarzystów, reżyserów i reportażystów w finansowaniu i realizacji autorskich produkcji audio.

Regionalne Fundusze Filmowe zapraszają na branżowy lunch, który będzie doskonałą okazją do rozmów o roli RFF-ów na zmieniającym się rynku audiowizualnym, poznania ich obecnej sytuacji. To także szansa na nawiązanie nowych kontaktów w nieformalnej atmosferze.  

Sekcja Młodych Producentów działająca przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych zaprasza młodych twórców i twórczynie na śniadanie networkingowe, podczas których będzie okazja poznać producentki i producentów aktywnie działających w branży, otwartych na nowe projekty filmowe. 

 

PODCASTY

Zbliżenie na: Dźwięk.

Już po raz trzeci w ramach Gdynia Industry organizujemy Zbliżenie na… – w tym roku w formie podcastów – cykl audycji koncentrujących się na działalności branży filmowej na przecięciu kina i innych branży kreatywnych. W tym roku wsłuchamy się w dźwięk. Od wielu lat panuje przeświadczenie, że w polskich produkcjach audiowizualnych “źle słychać”. Wspólnie z najważniejszymi podmiotami związanymi z nagłaśnianiem filmów – dźwiękowcami, specjalistami od postprodukcji dźwięku, producentami i reżyserami – zastanowimy się nad źródłem problemu. Czy winna jest edukacja (większość dźwiękowców kształci się nie w szkołach filmowych a w Akademiach Muzycznych)? A może winić należy błędy w okresie pre-produkcji filmu?  A co jeśli winny jest… sam język polski? Podczas audycji dowiemy się także, jak wygląda rekonstrukcja dźwięku podczas prac nad rekonstrukcjami cyfrowymi najważniejszych dzieł polskiego kina. Wydarzenie w formie audycji emitowanych premierowo podczas Festiwalu.

ODCINKI:

  1. Czego nie słychać? Michał Oleszczyk i Nikodem Wołk–Łaniewski
  2. Masterclass Radosława Ochnio 
  3. Co słychać na planie? Co słychać na ekranie? Debata o dźwięku w polskim filmie – Marta Habior, Marcin Lenarczyk, Monika Krzanowska i Przemysław Przestrzelewski w rozmowie z Katarzyną Borowiecką
  4. Rekonstrukcja dźwięku podczas rekonstrukcji dzieła filmowego we współpracy z TVP w rozmowie z ekspertami Wacławem Pilkowskim, Marcinem Kijo oraz Krzysztofem Kasińskim.

 

Odcinki będą dostępne na portalu tegorocznego partnera podcastów Audioteki oraz na festiwalowych kanałach Spotify i YouTube.

Gdynia Industry odbywa się w dniach 13-17 września 2022 r. w hotelu Mercure Gdynia.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Partnerzy Gdynia Industry to Audioteka, Black Photon oraz e-TALENTA. 

 

PROGRAM:

PANELE I DEBATY

wtorek, 13 września 2022 r., godz. 14:30

sala Omega, hotel Mercure Gdynia

CASTING JAKO ZŁOŻONY I TWÓRCZY PROCES NA DRODZE BUDOWANIA KLIMATU I CHARAKTERU DZIEŁA FILMOWEGO.

 

środa, 14 września 2022, godz. 9:20 

sala Omega, Hotel Mercure Gdynia

KONFERENCJA PLANET PLACEMENT. NEED FOR CONTENT ON SUSTAINABLITY VS SUSTAINABLE PRODUCTION  

 

środa, 14 września 2022 r., godz. 15:00 

sala Europa Hotel Mercure Gdynia 

MIKROBUDŻETY 

 

czwartek, 15 września 2022 r., godz. 10:15 

sala Omega, Hotel Mercure Gdynia 

REGULACJE RYNKU PRACY W BRANŻY AUDIOWIZUALNEJ 

 

czwartek, 15 września 2022 r., godz. 15:00 

sala Omega, hotel Mercure Gdynia

SCENARZYSTA – DROGA DO ZAWODU, DROGA DO SUKCESU. PROBLEMY DEBIUTU SCENARIUSZOWEGO W POLSCE.

 

piątek, 16 września 2022 r., godz. 10:15 

sala Omega, Hotel Mercure Gdynia 

EUROPEJSKA PRODUKCJA NIEZALEŻNA NA ROZDROŻU. DEBATA O PRZYSZŁOŚCI RYNKU AUDIOWIZUALNEGO.

 

piątek, 16 września 2022 r., godz. 12:00

sala Europa, hotel Mercure Gdynia

SPOTKANIE Z CYKLU „TWARZĄ W TWARZ” 

 

sobota, 17 września 2022 r., godz. 12:00

sala Orion i Tango, hotel Mercure Gdynia

FORUM SFP

 

sobota, 17 września 2022 r. godz. 22:00 

wydarzenie online

DEBATA PODSUMOWUJĄCA FESTIWAL

 

 

NETWORKING PODCZAS GDYNIA INDUSTRY

 

13 – 17 września 2022 r. 11:00 – 14:00

Restauracja Malika 

1na1

 

czwartek, 15 września 2022, godz. 10:00 

kawiarnia FaBuła

NETWORKINGOWE ŚNIADANIE Z AUDIOTEKĄ I STORYLAB.PRO

 

czwartek, 15 września 2022 r., godz. 13:00

sala Conrad, hotel Mercure Gdynia 

BRANŻOWY LUNCH Z REGIONALNYMI FUNDUSZAMI FILMOWYMI

 

piątek, 16 września 2022 r., godz. 13:30 

sala Conrad, hotel Mercure Gdynia 

BRANŻA BEZ TAJEMNIC. LUNCH PRODUCENCKI

 

sobota, 17 września 2022 r., godz. 10:00

Kawiarnia FaBuła GCF

ŚNIADANIE NETWORKINGOWE Sekcji Młodych Producentów KIPA

 

47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 12–17 września 2022 roku.