11 Minutes

11 Minutes

dir.

Jerzy Skolimowski

2015, 1 h 22 min

An obsessively jealous husband, his sexy wife-actress, a sneaky Hollywood director, a happy-go-lucky drug dealer, a girl and her beloved dog, a hot-dog vendor with a vague past, a frustrated student on a risky mission, a mountaineer cleaning hotel windows, an elderly painter, a crew of paramedics with an unusual problem and a group of hungry nuns. A cross-section of the inhabitants of a modern city whose lives and passions are intertwined. An unexpected chain of events will decide the fate of many of them in just eleven minutes.

written and directed by Jerzy Skolimowski
casting by Paweł Czajor
director of photography Mikołaj Łebkowski PSC
music by Paweł Mykietyn
production design by Joanna Kaczyńska, Wojciech Żogała
costumes by Kalina Lach
make up by Anna Nobel-Nobielska
sound by Radosław Ochnio
edited by Agnieszka Glińska PSM
cast Richard Dormer, Wojciech Mecwaldowski, Paulina Chapko, Andrzej Chyra, Dawid Ogrodnik, Agata Buzek, Piotr Głowacki, Anna Maria Buczek, Jan Nowicki, Mateusz Kościukiewicz, Łukasz Sikora, Ifi Ude
produced by Skopia Film
producers Ewa Piaskowska, Jerzy Skolimowski
co-produced by Element Pictures, HBO, Orange, Telewizja Polska – Agencja Produkcji Telewizyjnej i Filmowej, Fundacja Tumult
executive producers Jeremy Thomas, Eileen Tasca, Marek Żydowicz
production manager Andrzej Stempowski
co-financed by Polski Instytut Sztuki Filmowej, Eurimages, Bord Scannan na hEireann [The Irish Film Board], Miasto Bydgoszcz, Eileen Tasca
world sales HanWay Films

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Konkurs Fabularnych Filmów Krótkometrażowych
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

    DAY 1 - 18th September 2023   BUY
    DAY 2 - 19th September 2023   BUY
    DAY 3 - 20th September 2023   BUY
    DAY 4 - 21st September 2023   BUY
    DAY 5 - 22nd September 2023   BUY
    DAY 6 - 23rd September 2023   BUY