dir.

Piotr Szulkin

1979, 1 h 28 min

Directed by: Piotr Szulkin

Co-directors: Andrzej Swat, Katarzyna Wilska, Jadwiga Żurakowska, Jacek Dzik, Małgorzata Dobrzyńska

Written by: Piotr Szulkin, Tadeusz Sobolewski

Director of photography: Zygmunt Samosiuk

Production design by: Zbigniew Warpechowski, Janusz Własow

Costume design by: Magdalena Biedrzycka

Music by: Zygmunt Konieczny, Józef Skrzek

Sound: Nikodem Wołk-Łaniewski

Editing: Elżbieta Kurkowska

Make-up: Halina Sieńska, Iwona Kamińska

Production manager: Józef Leszek Sobczyk

Production organisation: Tomasz Orlikowski, Halina Cichomska, Jerzy Kajetan Frykowski

Produced by: Studio Filmowe Perspektywa

Laboratory: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
    DAY 6 – 17th SEPTEMBER 2022   BUY