A Drop of Northern Lights

A Drop of Northern Lights

A premiere screening from Studio Daniel Produkcja Filmowa. A film about a friendship between a 9-year-old Jędrek and the fairy-tale giant Waligóra. The plot revolves around the search for a Drop of Northern Lights, one of the philosopher’s stones.

sfphelios.png

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Konkurs Fabularnych Filmów Krótkometrażowych
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe