A kogo

Written by: Piotr Bals
Director of photography: Piotr Bals
Editing: Dominika Długokęcka
Produced by: “My World on the Two Sides of the Camera with BZ WBK” – creative workshops organized by “Przedświt” Artistic Agency

Legenda
Konkurs Główny
Sekcje pozakonkursowe