Above

Above

After twenty years Jakub is released from prison. He was convicted of a crime which he hadn’t committed. Jakub learns the identity of the only witness whose accusations were the basis for his conviction. With conversations and poetic monologues a record of a family and social drama is constructed. “Freedom is the lack of mystery,” Jakub reveals.

Director of photography: Arek Tomiak PSC
Music by: Tomasz Łuc
Production design by: Anna Wunderlich
Costume design by: Elżbieta Radke
Sound by: Micha ł Robaczewski, Tomasz Wieczorek
Editing by: Jakub Motylewski
Make-up by: Hubert Grabowski
Production management: Paweł Mantorski
Producer: Włodzimierz Niderhaus
Produced by: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
Cast:
Eryk Lubos, Henryk Talar, Sławomira Łozińska, Krzysztof Stroiński, Anna
Terpiłowska, Andrzej Blumenfeld, Krzysztof Plewako-Szczerbiński

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe