Above

Above

dir.

Mariusz Bieliński

2014, 1 h 13 min

After twenty years Jakub is released from prison. He was convicted of a crime which he hadn’t committed. Jakub learns the identity of the only witness whose accusations were the basis for his conviction. With conversations and poetic monologues a record of a family and social drama is constructed. “Freedom is the lack of mystery,” Jakub reveals.

Director of photography: Arek Tomiak PSC
Music by: Tomasz Łuc
Production design by: Anna Wunderlich
Costume design by: Elżbieta Radke
Sound by: Micha ł Robaczewski, Tomasz Wieczorek
Editing by: Jakub Motylewski
Make-up by: Hubert Grabowski
Production management: Paweł Mantorski
Producer: Włodzimierz Niderhaus
Produced by: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
Cast:
Eryk Lubos, Henryk Talar, Sławomira Łozińska, Krzysztof Stroiński, Anna
Terpiłowska, Andrzej Blumenfeld, Krzysztof Plewako-Szczerbiński

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

    DAY 1 – 20th SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 2 – 21st SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 3 – 22nd SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 4 – 23rd SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 5 – 24th SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 6 – 25th SEPTEMBER 2021   BUY