Albert

Albert

dir.

Daniel Wawrzyniak

2014, 0 h 24 min

Unspecified future. In an industrial-Orwellian world Albert, an ordinary worker, finds a green seedling inside a shattered monitor and decides to take it with him. The little tree growing in secret becomes the beginning of the protagonist’s defiance and his disapproval for the surrounding reality.

Written by: Daniel Wawrzyniak
Director of photography: Daniel Wawrzyniak
Music by: Andrzej Strzemżalski
Edited by: Daniel Wawrzyniak
Cast: Paweł Wiśniewski, Grzegorz Gajewski, Dariusz Dudek, Ewa Mędrzycka

Artistic supervision: Zbigniew Wichłacz
Production manager: Alicja Pietruszka
Produced by: Szkoła Filmowa w Łodzi
Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

    DAY 1 - 18th September 2023   BUY
    DAY 2 - 19th September 2023   BUY
    DAY 3 - 20th September 2023   BUY
    DAY 4 - 21st September 2023   BUY
    DAY 5 - 22nd September 2023   BUY
    DAY 6 - 23rd September 2023   BUY