Anatomy of Evil

Anatomy of Evil

dir.

Jacek Bromski

2015, 2 h 2 min

Lulek, 65, a hired killer on a parole is offered a job and a sniper rifle by a prosecutor who had sent him to prison in the first place. Lulek is to kill the commander of the Central Bureau of Investigation. The prosecutor acts on behalf of a wealthy businessman. Lulek starts training but it turns out he’s acquired a vision defect which makes it impossible for him to accomplish the mission. He can’t refuse, though, as his choice is going either back to prison or money and a chance to go abroad. He takes on Stasiek, a sniper, degraded and dishonourably discharged from the army for mistakenly killing civilians in Afghanistan. Lulek introduces himself to Stasiek as a senior counterintelligence officer and assigns him a special mission. The prize is returning to the army, this time to serve in counterespionage.

written and directed by Jacek Bromski
casting by Maria Skryśkiewicz-Łach
director of photography Michał Englert PSC
music by Ludek Drizhal
production design by Grzegorz Piątkowski
costumes by Katarzyna Lewińska
make-up by Janusz Kaleja
set decorator Kinga Babczyńska
sound by Jan Freda
edited by Krzysztof Szpetmański PSM
cast Krzysztof Stroiński, Marcin Kowalczyk, Michalina Olszańska, Piotr Głowacki, Andrzej Seweryn, Łukasz Simlat, Ewa Kolasińska-Szramel, Spencer Gibb, Ludek Drizhal, Krzysztof Czeczot, Halina Bednarz, Magdalena Kuta, Krzysztof Pyziak, Artur Krajewski, Piotr Nowak, Magdalena Nieć, Andrzej Konopka, Katarzyna Kwiatkowska, Anna Dereszowska, Marcin Perchuć
produced by Jacek Bromski Produkcja Filmowa
producer Jacek Bromski
co-produced by Telewizja Polska – Agencja Produkcji Telewizyjnej i Filmowej, Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film
production manager Ewa Jastrzębska
co-financed by Polski Instytut Sztuki Filmowej
distributed by Kino Świat
world sales open

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Konkurs Fabularnych Filmów Krótkometrażowych
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

    DAY 1 - 18th September 2023   BUY
    DAY 2 - 19th September 2023   BUY
    DAY 3 - 20th September 2023   BUY
    DAY 4 - 21st September 2023   BUY
    DAY 5 - 22nd September 2023   BUY
    DAY 6 - 23rd September 2023   BUY