Badass

Badass

dir.

Błażej Kujawa

2011, 0 h 5 min
A crazy ride with two deadly dangerous girls.

Producer: Błażej Kujawa

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
    DAY 6 – 17th SEPTEMBER 2022   BUY