Barnaby the Dragon

Barnaby the Dragon

Merciless Barnaby the Dragon demands sweet buns and keeps the princess his prisoner. If he doesn’t get his daily batch of buns, he’s going to devour the girl. The cost of all the batches empties the royal treasury.

sfphelios.png

Studio Małych Form Filmowych Se-Ma-For 1977

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Konkurs Fabularnych Filmów Krótkometrażowych
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe