Creature

Creature

dir.

Aleksandra Gowin, Ireneusz Grzyb

2015, 0 h 24 min

Agnieszka would always do things too late or too early, never when the time was right. One time she simply derailed off the tracks of the universe she was supposed to run on and now wanders here and there, randomly bouncing off events. Agnieszka’s portrait comprises elements of the future and the past, as seen from her own subjective point of view.

written and directed by Aleksandra Gowin, Ireneusz Grzyb
director of photography Jakub Burakiewicz
music by Adam Walicki
production design by Dorota Borkowska, Katarzyna Gołaszewska
costume design by Ilona Urbańska-Grzyb
make-up by Małgorzata Maykut
edited by Aleksandra Gowin, Ireneusz Grzyb
sound by Paweł Uszyński, Folia Soundstudios, Radosław Ochnio
art supervisor Jarosław Kamiński PSM
cast Anita Jancia, Adam Nawojczyk, Zofia Karolak, Agnieszka Dulęba-Kasza, Dobromir Dymecki, Emma Szpura, Katarzyna Skolimowska, Paulina Sacharczuk
produced by Stowarzyszenie Filmowców Polskich – Studio Munka
producer Ewa Jastrzębska
co-produced by Koi Studio
executive producer Agnieszka Dziedzic
production managers Agnieszka Dziedzic, Marcin Łuczaj
co-financed by PISF

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Konkurs Fabularnych Filmów Krótkometrażowych
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

    DAY 1 - 18th September 2023   BUY
    DAY 2 - 19th September 2023   BUY
    DAY 3 - 20th September 2023   BUY
    DAY 4 - 21st September 2023   BUY
    DAY 5 - 22nd September 2023   BUY
    DAY 6 - 23rd September 2023   BUY