Daughter

Daughter

Two women who haven’t been maintaining contact with each other for years need to spend a few hours together. A search for a missing teenager – a daughter of one and granddaughter of the other – will make them take a closer look at what bonds them.

directed by Tomasz Wolski
written by Bartosz Mleczko, Tomasz Wolski
director of photography Patryk Jordanowicz
production design by Łukasz Trzciński
costume design by Semira Ali
make-up by Justyna Polkowska
edited by Tomasz Wolski
sound by Małgorzata Staroń, Katarzyna Szczerba
artistic supervisor Agnieszka Holland
cast Katarzyna Krzanowska, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Andrzej Konopka, Dagmara Bąk, Jowita Mazurkiewicz
produced by Stowarzyszenie Filmowców Polskich – Studio Munka
producer Ewa Jastrzębska
executive production by Kijora Film sp. z o.o.
executive producer Anna Gawlita
production manager Przemysław Błażejewski
co-financed by PISF

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Konkurs Fabularnych Filmów Krótkometrażowych
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe