De Facto

De Facto

dir.

Mathias Mezler

2012, 0 h 45 min
The protagonist’s father disappears without a trace. An old partner and a family friend offers his help to find him. Gradually, the protagonist discovers that his father has led a double professional life and the partner may know the reasons for his disappearance.

Written by: Mathias Mezler
Director of photography: Dominik Pałgan
Music by: Adre’n’Alin
Sound: Przemysław Dzięgiel
Make-up: Marysia Ciernioch, Magdalena Madaj, Magdalena Małyńska
Cast: Dariusz Milejczak, Michał Kaleta, Wiesław Zanowicz, Jakub Papuga, Barbara Prokopowicz.
Executive producer: Mathias Mezler
Produced by: Mateusz Młochowski
Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

    DAY 1 - 18th September 2023   BUY
    DAY 2 - 19th September 2023   BUY
    DAY 3 - 20th September 2023   BUY
    DAY 4 - 21st September 2023   BUY
    DAY 5 - 22nd September 2023   BUY
    DAY 6 - 23rd September 2023   BUY