Eastern

Eastern

dir.

 Piotr Adamski

2019, 1 h 18 min

A world governed by the ruthless code of patriarchy. To defend their family’s name, two young girls must see a bloody vendetta through to the very end.

The film is a feature debut.

written by Piotr Adamski, Michał Grochowiak
director of photography Bartosz Nalazek
production design Agata Lepacka, Ewa Solecka
costume design Sandra Kowalska
make-up Magdalena Kakietek
sound Jarosław Bajdowski
edited by Bartosz Pietras
casting by Piotr Adamski
cast Maja Pankiewicz, Marcin Czarnik, Paulina Krzyżańska, Edyta Torhan, Bruno Tomczyk, Bartłomiej Krat
production Stowarzyszenie Filmowców Polskich – Studio Munka
producer Jacek Bromski, Ewa Jastrzębska, Jerzy Kapuściński
co-produced by Canal + Polska
production manager Daria Maślona
co-financed by Polski Instytut Sztuki Filmowej

Legend
Main Competition
Short Film Competition
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

    DAY 1 – 20th SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 2 – 21st SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 3 – 22nd SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 4 – 23rd SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 5 – 24th SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 6 – 25th SEPTEMBER 2021   BUY