Emmigrant

Emmigrant

Marta comes back to Poland, where her sister has prepared a surprise for her. The meeting with Karolina will turn out to be more difficult than she expected.

Written by: Aleksandra Bielska, Dawid Bodzak, Anna Borowicz, Karolina
Chojnacka, Mariusz Hybiak, Katarzyna Iskra, Małgorzata Jancelewicz,
Izabela Kiszczak, Natalia Nylec, Justyna Pelc, Michał Peschke, Oliwia
Siemieńczuk
Cast: Katarzyna Z. Michalska, Justyna Bartoszewicz, Maciej Konopiński
Artistic supervision and lecturers: Milenia Fiedler, Grzegorz Łoszewski, Wojciech Marczewski, Sławomir Pultyn
Production management: Joanna Pultyn
The implementation of 12 Pomeranian Film Workshops: Jerzy Rados
Produced by: Leszek Kopeć, Jerzy Rados Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe