Emmigrant

Emmigrant

dir.

Aleksandra Bielska, Dawid Bodzak, Anna Borowicz, Karolina Chojnacka, Mariusz Hybiak, Katarzyna Iskra, Małgorzata Jancelewicz, Izabela Kiszczak, Natalia Nylec, Justyna Pelc, Michał Peschke, Oliwia Siemieńczuk

2013, 0 h 9 min

Marta comes back to Poland, where her sister has prepared a surprise for her. The meeting with Karolina will turn out to be more difficult than she expected.

Written by: Aleksandra Bielska, Dawid Bodzak, Anna Borowicz, Karolina
Chojnacka, Mariusz Hybiak, Katarzyna Iskra, Małgorzata Jancelewicz,
Izabela Kiszczak, Natalia Nylec, Justyna Pelc, Michał Peschke, Oliwia
Siemieńczuk
Cast: Katarzyna Z. Michalska, Justyna Bartoszewicz, Maciej Konopiński
Artistic supervision and lecturers: Milenia Fiedler, Grzegorz Łoszewski, Wojciech Marczewski, Sławomir Pultyn
Production management: Joanna Pultyn
The implementation of 12 Pomeranian Film Workshops: Jerzy Rados
Produced by: Leszek Kopeć, Jerzy Rados Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

    DAY 1 – 20th SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 2 – 21st SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 3 – 22nd SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 4 – 23rd SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 5 – 24th SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 6 – 25th SEPTEMBER 2021   BUY