Evening

Evening

A well-off and loving middle-aged marriage is going to a camping by the lake. On the venue, the protagonist meets another – younger – couple. Their joy of being and spontaneous behaviour remind him of what he himself has irretrievably lost…

written by Edward Żebrowski 

director of photography Bogdan Dziworski
sound Jerzy Rybicki, Tadeusz Pałczyński
edited by Jerzy Rybicki, Tadeusz Pałczyński
cast Hanna Bedryńska, Leon Niemczyk, K. Szkiłandziówna, P. Kamień
production Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna i Filmowa w Łodzi
production manager Tadeusz Lubczyński

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Inne Spojrzenie
Konkurs Filmów Krótkometrażowych
Sekcje pozakonkursowe