Flapper and Friends

Flapper and Friends

The newest animated productions of the Polish film studios.

Age category: kindergarten, 7 year-olds 

Se-ma-for Produkcja Filmowa

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe