Follies of Miss Eva

Follies of Miss Eva

Ewa’s father, a world-renowned bacteriologist, leaves for China. Ewa stays with Mrs. Szymbartowa. The woman bullies her so much that the girl runs away out the window together with her dog and finds shelter with Mr. and Mrs. Zawidzki.

sfphelios.png

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Konkurs Fabularnych Filmów Krótkometrażowych
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe