Fragments

Fragments

dir.

Aga Woszczyńska

2014, 0 h 26 min

It would seem that Ania and her partner lead a comfortable life: they
earn well, live in a modern apartment flat, start their day jogging, go to
expensive restaurants. However, the monotonous, convenient everyday life filled
with rituals conceals emptiness and despair.

Written by: Aga Woszczyńska
Director of photography: Bartosz Świniarski
Edited by: Wojciech Rawecki JR.
Cast: Agnieszka Żulewska, Dobromir Dymecki, Sławomir Orzechowski, Paweł Tomaszewski

Artistic supervision: Filip Bajon, Ryszard Lenczewski PSC
Production manager: Magdalena Sztorc
Produced by: Szkoła Filmowa w Łodzi

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe