Gabriel

Gabriel

dir.

Mikołaj Haremski

2013, 1 h 30 min

A classic of of the Polish film for the viewers over the age of 12.

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
    DAY 6 – 17th SEPTEMBER 2022   BUY