Golden Wheel Street

Golden Wheel Street

dir.

Stanisław Wohl

1971, 1 h 34 min

With utmost commitment, captain Budny tries to solve the case of a mysterious
death of a teenager. Will the militia’s investigation methods prove effective?
What part did the boy’s friends play in this case – Wrocław loafers of Długi
Janek’s gang. Did the drunkard Andrzej Semko and his sexy girlfriend Kasia
Raz Dwa Trzy have anything to do with what had happened? And, last but not
least, will the brave, professional and conscientious captain of the Citizens’
Militia and his son finally get to have their dream meal together?
An array of outstanding actors: Zdzisław Maklakiewicz as Semko, Maciej Englert
as Długi Janek, Jerzy Trela as the laid-back lieutenant Trałat and, on top
of that, minimalistic in his acting, Tadeusz Janczar as Budny, playing a family
duo with his son, Krzysztof Janczar, known from the series “War at Home”,
who plays here the part of captain Budny’s son – an enthusiast of the French
brie cheese.

written by Aleksander Ścibor-Rylski
director of cinematography Mikołaj Sprudin
edited by Janina Niedźwiecka
costumes Jadwiga Rutkiewicz
art direction Zdzisław Kielanowski, Tadeusz Myszorek
music Jerzy Matuszkiewicz
cast
Tadeusz Janczar, Janusz Bukowski, Zdzisław Maklakiewicz, Teresa
Lipowska, Ryszard Pietruski, Katarzyna Łaniewska, Kazimierz Wichniarz,
Jerzy Trela, Andrzej Wohl, Jadwiga Kuryluk, Janusz Paluszkiewicz, Maciej
Englert, Irena Burawska, Zofia Czerwińska, Halina Kajszczarek, Maria
Kleydysz, Barbara Marszałek, Grażyna Marzec, Alicja Raciszówna, Halina
Romanowska, Bolesław Abart, Tadeusz Białoszczyński, Witold Dederko,
Teodor Gendera, Jerzy Góralczyk, Kazimierz Iwiński, Krzysztof Janczar,
Tadeusz Kosudarski, Wacław Kowalski, Andrzej Krasicki

02_TVP_KULTURA_RGB.jpg.jpg

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Konkurs Fabularnych Filmów Krótkometrażowych
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
    DAY 6 – 17th SEPTEMBER 2022   BUY