Grzech Antoniego Grudy

Grzech Antoniego Grudy

dir.

Jerzy Sztwiertnia

1975, 1 h 16 min
Legend
Sekcje pozakonkursowe