History of Sin

History of Sin

dir.

Walerian Borowczyk

1975, 2 h 10 min

It is the turn of 19th and 20th century. An
impoverished young noblewoman, Ewa Pobratyńska (Grażyna Długołęcka),
falls in love with a lodger of her parents’, Łukasz Niepołomski (Jerzy
Zelnik). An affair with a married and – as it turns out – faithless man
is the beginning of her moral fall. An unwanted pregnancy and
infanticide, a relationship with a con man, Pochroń (Roman Wilhelmi) and
prostitution make up for the main components in the story of the
heroine’s sin, a story with no chance for a happy ending.

written and directed by Walerian Borowczyk
director of photography Zygmunt Samosiuk
production design by Teresa Barska
costume design by Jerzy Szeski
set decorator Marek Iwaszkiewicz
sound by Jan Czerwiński
edited by Lidia Pacewicz
cast Grażyna
Długołęcka (Ewa), Jerzy Zelnik (Łukasz), Olgierd Łukaszewicz
(Szczerbic), Roman Wilhelmi (Pochroń), Marek Walczewski
(Płaza-Spławski), Karolina Lubieńska (matka Ewy), Zdzisław Mrożewski
(ojciec Ewy), Zbigniew Zapasiewicz (ksiądz Jutkiewicz), Mieczysław Voit
(hrabia Bodzenta)
produced by Zespół Filmowy TOR
production manager Helena Nowicka

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Konkurs Fabularnych Filmów Krótkometrażowych
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

    DAY 1 - 18th September 2023   BUY
    DAY 2 - 19th September 2023   BUY
    DAY 3 - 20th September 2023   BUY
    DAY 4 - 21st September 2023   BUY
    DAY 5 - 22nd September 2023   BUY
    DAY 6 - 23rd September 2023   BUY