Humble Servants

Humble Servants

dir.

 Mariusz Gawryś

2016, 1 h 40 min

A young German girl throws herself from a church tower. The investigation is led by the experienced chief constable Warski who values saving lives over procedures.
To his dissatisfaction also Ana Wittesch, a German policewoman of Polish origin, is assigned to the case.
Warski is not aware that Ana’s come to Wrocław to conduct yet another, secret, investigation, but he discovers the truth about her quite quickly. Not the whole truth, though – that is known to somebody else – parson Witecki.
Meanwhile in Wrocław appears Dr Kuntz, an envoy from the Vatican.
What is the link between his arrival, the suicide of the German girl and Ana Wittesch’s investigation? Before this riddle can be solved, another girl throws herself from the church tower in Wrocław…

written by Mariusz Gawryś, Maciej Strzembosz
director of photography Mikołaj Łebkowski PSC
music by Maciej Zieliński
design by Janusz Sosnowski
set decorator Wiesława Chojkowska
costume design by Anna Englert
make-up by Anna Dąbrowska
sound by Wojciech Mielimąka, Radosław Ochnio
edited by Milenia Fiedler PSM
cast Bartłomiej Topa, Julia Kijowska, Małgorzata Foremniak, Adam Woronowicz, Henryk Talar, Andrzej Konopka, Krzysztof Stelmaszyk, Monika Dryl, Zbigniew Stryj, Michał Meyer
produced by Prasa i Film
producer Maciej Strzembosz
executive producer Dorota Hawliczek
co-produced by
Telewizja Polska, Odra-Film, WFDiF, Agora, Studio Produkcyjne Orka
co-producers Robert Kijak, Rafał Bubnicki, Magdalena Zimecka, Jacek Kulczycki, Włodzimierz Niderhaus
production manager Marcin Ksobiech
co-financed by Polski Instytut Sztuki Filmowej, Dolnośląski Fundusz Filmowy
distributed by NEXT FIL

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Konkurs Fabularnych Filmów Krótkometrażowych
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
    DAY 6 – 17th SEPTEMBER 2022   BUY