I’m thirsty

I’m thirsty

A man and his teenage son spend a sunny afternoon at a tennis court. After training they collect the balls into a basket. To get some of them they need to go beyond the fence and into a nearby forest. The trip outside the court unexpectedly gets longer and longer and a family meeting turns into a mysterious adventure.

Written by: Emi Mazurkiewicz
Director of photography: Jakub Stolecki
Music by: BOKKA
Edited by: Wojciech Rawecki Jr.
Cast: Tomasz Sobczak, James Fordham, Magdalena Biegańska
Artistic supervision: Mariusz Grzegorzek, Ryszard Lenczewski PSC
Production manager: Katarzyna Janiak
Produced by: Szkoła Filmowa w Łodzi

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe