Jacqueline

Jacqueline

“Jacqueline ” tells the story of a fascination of young boys with a mature, mysterious woman. The boys’ friendship, strengthened by a shared passion, seems to be imperishable, until they both fall in love with the title heroine and try to win her. Everything is complicated by the fact that the boys are her students…

Written by: Marcin Szuwarowski
Director of photography: Robert Gajzler
Music by: Tomasz Opałka
Editing: Paweł Hejbudzki, Piotr Gorszczyński
Cast: Filip Piotrowicz, Adam Bobik, Bartosz Morawski, Marcin Tyrol, Michał Krzywicki, Monika Fronczek, Izabela Dąbrowska, Agata Pruchniewska, Magdalena Tabor
Produced by: Warsaw Film School
Producer: Maciej Ślesicki
Distributed by: Warsaw Film School

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Sekcje pozakonkursowe